Zadzwoń do nas tel. 603 236 701 lub napisz e-mail:info@salonokien.pl

Montaż

MONTAŻ

→Montaż standardowy

Bogaty asortyment oferowanych przez nas produktów wymaga profesjonalnego zamontowania. Właściwy montaż: okien, drzwi, bram, rolet i parapetów jest gwarancją i podstawą niezawodnego funkcjonowania przez wiele lat. Tak naprawdę cały proces montażu rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia pomiarów i ustaleń z inwestorem. W zależności od całkowitej długości ramy należy zachować szczeliny o odpowiedniej szerokości, które umożliwiają prawidłowe ustawienie i wypoziomowanie np. okien a także (po zamontowaniu) ich rozszerzanie się pod wpływem temperatury.

Krok 1. Przygotowanie muru
Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie oczyścić mur z luźnych kawałków oraz kurzu, a w razie konieczności zastosować podkład gruntujący. W zależności od sposobu montażu należy zamontować lub zdjąć listwę parapetową. Jeśli wymieniamy okna należy zdemontować starą stolarkę i przygotować otwór.

Krok 2. Przygotowanie stolarki
Kotwy, dyble lub specjalne śruby do montażu muszą przenieść wszystkie obciążenia działające na okno, dlatego trzeba je rozmieścić w odstępach nie większych niż 70 cm.

Krok 3. Umieszczenie ościeżnicy
Ramę okna należy umieścić w otworze w taki sposób, aby z każdej strony została zachowana właściwa szczelina dylatacyjna, z zachowaniem pionów i poziomów.

Krok 4. Sprawdzenie przekątnych

Krok 5. Montaż mechaniczny
Jeżeli montujemy okno na kotwy, należy pamiętać, aby każdą z nich przykręcić do muru kołkami rozporowymi lub specjalnymi śrubami. Przy montażu na dyble lub śruby samowiercące należy uszczelnić otwory w dolnym elemencie ramy.

Krok 6. Zwilżenie muru
Ponieważ pianka montażowa twardnieje pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, zaleca się, aby przed jej nałożeniem zwilżyć mur wodą, np. za pomocą spryskiwacza.

Krok 7. Nakładanie pianki montażowej
Przestrzeń między ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką niskoprężną.

Krok 8. Zawieszenie skrzydeł
Do tak przygotowanej ramy możemy teraz wstawić skrzydła, sprawdzić ich funkcjonowanie i w razie konieczności wyregulować.

Zakres montażu, który oferujemy, obejmuje także czynności dodatkowe: zabezpieczenie pomieszczeń, prace tynkarskie i wykończeniowe, sprzątanie po montażu, utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej i drzwiowej itp.
Na wszystkie nasze usługi i prace montażowe udzielamy gwarancji.


Montaż 3-warstwowy ,,CIEPŁY”

Korzyści z zastosowania systemu:

 • Zabezpieczenie przed niekontrolowanymi stratami ciepła i zmniejszenie rocznych kosztów ogrzewania (ok. 600 PLN w sezonie grzewczym – wartość uzależniona od wielkości okien i długości spoiny)
 • Wyższy komfort mieszkania związany z suchymi spoinami czyli eliminacja zagrzybienia i zapobieganie alergiom
 • Lepsza izolacja termiczna i akustyczna
 • Bezpieczeństwo i udokumentowana jakość systemu
 • Zredukowanie podatności błędów i optymalizacja czasu pracy
 • 10-letnia gwarancja funkcjonalności systemu

Warstwa zewnętrzna – powinna być odporna na czynniki atmosferyczne takie jak: deszcz, wiatr, promieniowanie UV, a także umożliwiać dyfuzję pary wodnej przez izolację.

Warstwa środkowa – powinna być bardzo dobrą izolacją termiczną i akustyczną. Pianka powinna być niskoprężna i mieć sprawdzoną izolacyjność akustyczną.

Warstwa wewnętrzna – oddziela klimat pomieszczenia od klimatu zewnętrznego. Powinna być maksymalnie szczelna, by nie dopuścić do zawilgocenia warstwa środkowej wilgotnym powietrzem z wewnątrz pomieszczenia.


Systemowe mocowanie i uszczelnianie złącza okiennego w płaszczyźnie ocieplenia budynku „MOWO”

System illbruck MOWO jest próbą wprowadzenia standardu do montażu stolarki okiennej w warstwie ocieplenia, jako systemowe mocowanie okna z jednoczesnym uszczelnieniem złącza okiennego. Rozwiązanie wyklucza stosowanie pianki poliuretanowej, która w złączu okiennym wymaga natychmiastowego wręcz zabezpieczenia przed wilgocią i promieniowaniem ultrafioletowym. System nie zakłada również stosowania specjalnych konsoli do montażu, a rama instalacyjna dla okna wykuszowego, jest naturalnym przedłużeniem ościeża. Profile instalacyjne systemu poziomujemy w trakcie montażu, więc sami mamy wpływ na korektę podłoża montażowego w przypadku, gdy zostało niezbyt starannie wymurowane.

Energooszczędny

Co to wszystko oznacza dla Inwestora? Z pewnością realne ograniczanie wartości liniowych mostków cieplnych, ale też możliwość wcześniejszej adaptacji wnętrza. Jak dotąd, Inwestor musiał czekać na ocieplenie domu, aby móc próbować uszczelnić zamocowane uprzednio okno w warstwie ocieplenia. System illbruck MOWO, umożliwia pełne zamknięcie otworu już po 24h, zatem Inwestor nie jest pozostawiony samemu sobie z problemem kontynuacji montażu, a konkretnie jego części związanej z uszczelnieniem. Ponadto system umożliwia późniejszą wymianę okien bez uszkodzenia elewacji. System illbruck MOWO dedykowany jest do energooszczędnego, pasywnego, jak również blisko zeroenergetycznego budownictwa. Od 1 stycznia 2021 r. (od 1 stycznia 2019 r. nowo powstałe budynki administracji publicznej), budowanie domów o „niemal zerowym zużyciu energii” stanie się obowiązkiem wszystkich Inwestorów w Polsce, zgodnie z przyjętymi przez Parlament i Radę Unii Europejskiej postanowieniami Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Hermetyczny

Współczynnik infiltracji powietrza dla systemu MOWO wynosi 3 2/3 a < 0,1 [m /m*h*daPa], a więc może iść w duecie z najbardziej szczelną stolarką w 4 klasie przepuszczalności powietrza.

Cichy

Podczas, gdy tradycyjny system montażu wysuniętego przed lico muru uzyskał izolacyjność zaledwie 19 dB, przy zastosowaniu systemu illbruck MOWO, uzyskano wartość 36 dB. Przy jednoczesnym zastosowaniu uszczelniacza illbruck SP525, system uzyskał wartość 43 dB. To wynik jakiego obecnie nie osiąga żaden inny system. Dzięki temu nie jest wymagana dodatkowa ochrona przed hałasem.

Pod kontrolą

Firma Tremco illbruck zapewnia wsparcie na etapie projektu i wykonania. Każda budowa jest monitorowana na etapie realizacji, a zachowanie procedur wynagradzane jest udzieleniem 5-letniej gwarancji na funkcjonalność systemu.

Zalety:

 • Systemowe mocowanie i uszczelnianie okna wysuniętego w płaszczyznę izolacji
 • Realne ograniczanie wartości liniowych mostków cieplnych
 • Nośność 200kg/mb, wysoki współczynnik bezpieczeństwa
 • Szczelność przy zacinającym deszczu 1050Pa
 • Doskonała izolacja akustyczna na poziomie 43dB
 • Hermetyczność 3 2/3 a < 0,1 [m /m*h*daPa]
 • Wytrzymałość na zerwanie 3000Pa
 • Próba udarności w klasie 5
 • Wodoszczelność, odporność na pleśń, stabilność wymiarowa
 • Możliwość wcześniejszej adaptacji wnętrz
 • Możliwość późniejszej wymiany okien bez uszkodzenia elewacji
 • Dedykowany do domów energooszczędnych, pasywnych i blisko zero-energetycznych
 • Nadzór nad projektem, 5 lat gwarancji
 • Wyróżnienie EconStar2012 za nowoczesną technikę mocowania i aktywny recycling
 • Pierwszy zaprojektowany, sprawdzony system mocowania i uszczelnienia okna